فضیلت و ثواب خواندن سوره اعلی

سوره اعلی

سوره اعلی هشتاد و هفتمین سوره قرآن کریم است که ۱۹ آیه دارد. این سوره مكى و هفتمین یا هشتمین سوره در ترتیب نزول است و پس از سوره تكویر و پیش از سوره لیل نازل شده است.

محتواى سوره

سوره اعلى در آغاز، خطاب به پیامبر صلى الله علیه و آله او را به تسبیح شایسته نام پروردگار بلندمرتبه، فرمان مى‌دهد؛ پروردگارى كه پس از آفرینش موجودات با هدایت تكوینى آنان را در مسیر كمال قرار داده است.

سوره اعلی,فضیلت سوره اعلی,آثار خواندن سوره اعلی

ادامه مطلب