نخستین بانوی مسلمان به پارلمان ایالتی آمریکا راه یافت

«ایلهان عمرو» بانوی مسلمان سومالیایی – آمریکایی

به عنوان اولین بانوی مسلمان عضو پارلمان ایالتی آمریکا، در ایالت مینه سوتا در مراسم تحلیف شرکت نمود و رسما به عنوان عضو پارلمان ایالتی شد.

ادامه مطلب